Pätu

laps

 

 

 5-6 aastased lapsed

Meie rühmas on 14 lõbusat poissi ja 10 südamlikku tüdrukut. Kõige enam meeldib Pätudele ehitada klotsidest torne, mängida autode ja ponidega. Nagu rühma nimigi ütleb, meeldib meile teha palju nalja, tempe ja vempe, kuid sellegi poolest hoiame ning märkame üksteist alati. 

Oleme teist aastat seotud „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektiga, seepärast valisime selle aasta rühma eesmärgiks: „Märkan kaaslast toas ja õues, siis nukrus iial poe mu põue!“

 

pätud

 

Kuidas õpime?

 

Meie päev algab hommikuringiga, kus teeme plaanid algavaks päevaks. Õhtul nähtu ja kogetu tahab  läbiarutamist, laps saab oma kodust kaasa võetud muljeid ja tundeid avaldada ning see annab võimaluse  lapsele oma tundeid korrastada.

Planeeritud õppetegevused on lõimitud mängu ja erinevate ainevaldkondadega. Kuna rühmas töötavad korraga koos kaks õpetajat on rohkelt võimalusi kasutada grupitegevusi, planeerida õppekäike ja õues õppimist.  Teeme algust sensoorse kasvatusega, sest mõtlemise arengu aluseks on meelte areng. 3-4 aastaselt arenevad aistingud ja tajud eriti intensiivselt, see toimub kiiremini kui mõtlemise areng. Ainult sõna kaudu saadud teadmised, millele ei kaasne kogemus, on ebaselged ja ununevad kiiresti. Väikene laps näeb kätega, nii just tekib huvi ümbritsevate nähtuste vastu.

Nädalateemade kaudu õpime kõikeloodust, keelt ja kõnet, matemaatikat ja kunsti. Ka muusika-ja liikumistegevused toetavad seda, et teema saaks meile võimalikult selgeks ning lapsel tekkiksid seoste loomise oskus. Igapäevaste tegevuste kaudu õpime järjekorda ootama, juttu vahele segamata kuulama. Õpime, mis asi on kohusetunne ja milleks peab reegleid täitma?

Elage meie tegemistele kaasa, millega saate kursis olla stendil oleva nädalaplaani kaudu.
Õppetegevused
algavad
 kell 9.15.

Muusikategevused: e
smaspäeviti kell 9.20 ja kolmapäeviti kell 9.20.
Liikumistegevused: e
smaspäeviti kell 9.55 võimlemine, rütmika ja tants ja kolmapäeviti  kell 10.00 palli- ja sportmängud saalis.

Õpetajad:

Merilin Käst   merilin.kast@mannila.edu.ee

Õpetaja assistent:

Kätlin Raud katlin.raud@mannila.edu.ee

Õpetaja abi:

Luule Hammerberg

 

Rühma telefon: 55932837

Rühma e-post: mudilane@hot.ee

 

Rühm on avatud: 8.00 – 19.00
07.00-08.00 on lapsed Pääsulinnu rühmas rühmas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *