Pääsulind

pääsuke


Oleme 4-6 aastased

Pääsulinnu peres on 9 toredat tüdrukutirtsu ja 15 vahvat poisiklutti. Pääsulastele meeldivad erinevad rollimängud kaupluses, eriti  hinnatud on kassapidaja amet. Iga päev kerkivad klotsidest huvitavad ja omapärased ehitised ning autovaibal käib vilgas tegevus. Pääsutüdrukute lemmiktegevusteks on joonistamine, nukunurgas mängimine ja kohvikupidamine. Erinevad lauamängud toovad põnevust ja võistlusrõõmu. Pääsud on julged ja andekad näitlejad, dramatiseerimine toob elevuse ja sära silmadesse.

Õues on Pääsulindudele lendamiseks suur mänguala, kus saab nii palju joosta kui jaksu on, mängida liikumismänge, ronida ja liugu lasta. Väga meeldivad liivakastimängud, kus valmivad liivakoogid ja erinevaid hõrgutised. Õuealalt korjatud looduslik materjal hakkab Pääsude käe all elama uut ja huvitavat elu. Pääsupoisid on aktiivsed ratturid ning puhkepausil kerkivad liivakastis nende käe läbi uhked lossid, garaažid ja kaevandused.

Suure elevusega oodatakse õpperetki loodusesse ja raamatukokku.

20151020_115016

 

 

Kuidas me õpime?

Meie hommik algab alati hommikuringiga, mis on päeva oluline osa. Tervitame ja räägime plaanidest ning tegevustest. Lapsed saavad jutustada oma kogemustest, muljetest ja tunnetest, avaldada arvamust.

Kuna rühmas on erivanuselised lapsed võtab jutustamine ja kuulamine aega, samuti on eneseväljendamise oskused ja soov lastel erinevad. Need, kes aktiivselt vestlusest osa ei võta, õpivad kuulama ja tunnetama maailma läbi selle lapse, kes jutustab.

Õpetajate pädevuses on organiseerida päev vastavalt rühma eripärale. Kolmeaastaselt ei saa nõuda sama pikka ja tihedat pingutust kui viieaastaselt, seepärast töötab rühmas kaks õpetajat korraga ning võimalusel organiseerime õppetegevusi gruppides.

Ainevaldkondade lõimimise kaudu areneb küsimuste esitamise-, probleemide lahendamise- ja eneseväljendamise oskus ning otsustusvõime ja loovus.

Erivanuseliste laste rühma suurimaks eeliseks on see, et laste sotsiaalsed oskused arenevad läbi pideva ja aktiivse igapäevase tegevuse. Kasutame palju õuesõppe, avastus- ja probleemõppe meetodeid. Lapsed on väikesed teadlased (arutlejad, uurijad, ennustajad), kes tunnevad mängust, tegutsemisest ja õppimisest rõõmu ning eduelamust.

Märgates üksteist, jagame koos rõõme ja tarkusi, hoolime teineteisest!

Seepärast seadsime selle aasta rühma eesmärgiks:

Erinevusi meie ümber näen,

olen sõbralik ja ulatan abikäe,

olen hooliv ja märkan,

juba siis, kui hommikul ärkan!

Et meile kaasa elada jälgige nädalaplaani rühma stendil.

 

Õppetegevused algavad kell 9.20.

Musitseerime esmaspäeviti ja kolmapäeviti koos muusikaõpetaja Daanaga kell 9.55

Sporti teeme teisipäeviti kell 11.35 ja kolmapäeviti kell 9.45 koos õpetaja Triinu ja Eglega

Õpetajad:

Ülle Meritee:   ulle.meritee@mannila.edu.ee

Kristel Arpiainen:  kristel.arpiainen@mannila.edu.ee

Õpetaja abi:

Nelli Rohi

Rühma telefon: 58303909

Rühma e-post: paasulind.mannimudila@gmail.com

 

Rühm on avatud: 7.30 – 18.30
07.00-07.30 ja 18.30-19.00 on lapsed Lepatriinu rühmas

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *