Õppeaasta eesmärk


Lapsepõlv ei ole võidujooks,

et näha kui kiiresti suudab laps hakata lugema, kirjutama ja arvutama.

See on väike aken ajas,

mil õpitakse ja arenetakse individuaalselt

igale lapsele omases tempos.

Varem ei ole parem!

/ Lastepsühholoog Magda Gerber/

 

 

Meie 2016-2017 õppeaasta eesmärk:

Omamoodi kasvades ma MÕISTAN, TOETAN, NÄEN!

Hindan enda ümber erilist ja annan sõbrakäe!

 

2016-2017 õppeaasta tegevused:

 • lapse individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses;

 • hindame, kas ja kuidas on igale lapsele loodud arenguks vajalik:

  • eakohane,

  • turvaline,

  • positiivselt mõjuv,

  • arendav

   õppe- ja kasvukeskkond