Meie tänu


Täname meie töökat hoolekogu ja tublit hoolekogu esimeest – Pääsulinnu rühma Urmo isa Silverit, kes võttis enda peale meie sügisese heategevusliku aia- ja käsitöölaada „Nobedad Näpud“ käigus kogutud raha eest uue korvpalliatraktsiooni hankimise!

Täname Lepatriinu rühma Pärteli ja Pääsulinnu rühma Kustavi isa paigaldustööde teostamise eest!


******************************************************************************************

Täname lapsevanemaid, õpetajaid, õpetaja abisid ja lasteaia kokka meie heategevusliku aia- ja käsitöölaadal „Nobedad näpud“ osalemise eest.  Laada käigus kogutud summa eest saavad lapsed hoolekogu eestvõttel mänguväljakule uue korvpalli harjutusplatsi.

 

********************************************************************************************

Täname kõiki lapsevanemaid, kes toetasid meie õueala lemmikatraktsiooni renoveerimist!

Suur tänu Lepatriinu rühma Holdeni isa Gunnarile ja vanaisa Toivole, kelle osav töö aitas muuta meie lemmikronimisvahendi jälle kasutamiskõlblikuks!


*******************************************************************************************

Täname meie tublit hoolekogu ja eriti Pätu rühma Ivari ema Annikat ja Mõmmi rühma Hanna-Grete ema Katrinit heategevusliku algatuse ja initsiatiivi eest laste lemmikronimisvahendi „Laev“ renoveerimiseks!