Ajalugu ja traditsioonid


Lasteaia ajalugu


Tallinna Lasteaed Männimudila on munitsipaallasteaed ning kuulub Tallinna Haridusameti haldusalasse. Käesolev lasteaed omab pikaajalist ajalugu. Asutus avati 4. aprillil 1962. aastal Nõmme aedlinnas, Pääskülas, aadressil Saha19, Tallinnas. Hoone ehitati tolleaegse 4-rühmalise lasteaia tüüpprojekti järgi, kuhu oli kavandatud üks sõimerühm ja kolm aiarühma 95 lapse tarvis.

 

Alguses kandis lasteaed nime Tallinna 80. Lastepäevakodu, mille sünni juures kirjutati kroonikaraamatusse:

Luitundrohelises aias seisab tore kivimaja.

Seitse teed viib kokku sinna,

aga tänavaks neist ühtki nimetada küll ei saa –

läbi metsa tuleb minna, üle liiva seada sihti,

see on rohkem uudismaa.

Kaks kord päevas emad-isad tallavad neid umbseid radu,

kaugelt kostab laste kisa: seal on lastepäevakodu.

 

Tänaseks on umbsetest radadest saanud asfalteeritud tänavad ja alates koolieelse lasteasutuse seaduse jõustumist 1999 aastal kannab asutus Tallinna Lasteaed Männimudila nime. Lasteaias tegutsevad kogenud õpetajate juhendamisel neli rühma – Mõmmi, Pääsulind, Päkapikk ja Sipsik. 2013 aasta detsembris alustati maja laiendamisega moodulite näol. Lasteaia kaks uut moodulrühma avati 2014 aasta jaanuaris.

Esimene juhataja Elvi Tamberg juhtis lastepäevakodu kuni 1977 aastani. Tema tööd jätkas ja arendas järgneva 40 aasta vältel Malle Sookruus. Alates 21.oktoobrist 2013 juhib Tallinna Lasteaed Männimudilat Pille Roosiorg. Sõimerühm töötab õpetaja ja õpetaja – assistendi süsteemil; aiarühmades on kaks õpetajat.  Õpetajaid abistavad õpetaja abid. Lisaks tegelevad lastega veel muusikaõpetaja ja liikumisõpetajad.


Lasteaia eksisteerimise vältel on teostatud kolm renoveerimist mõningate ümberehitamistega. Tähtsamad neist on olnud pesuköögi üleviimine keldrikorrusele (1974), avariiohtlike laepaneelide toestamne ja sanitaarremont (1995); katlaruumi (33m2) ümberehitus väikeseks muusikaga-ja liikumisega tegelemise ruumiks; pööningu soojustamine (2014); vee-ja kanalisatsioonipüstakute renoveerimine (2015). 2014-2016 aasta vältel on ümber ehitatud peamaja kolme rühma nõudepesunurgad. 2016 aasta suvel toimus hoone elektripaigaldise korrastamine ühes majapooles ning töötajate garderoobi ning majanduslao ümberehituse tulemus sai lasteaed endale hädavajaliku õppe-ja koosolekuruumi.


Lasteaed Männimudila asub Tallinna kõige rohelisemas linnaosas, looduskaunis kohas ning linnakärast eemal. Maja ümbritseb suur (8700m2) mändidega haljastatud õueala. Õueala on kuulunud korduvalt linna lasteaedade õuealade konkurssidel võitjate hulka.


Lasteaia traditsioonid

 

Suurepärane männimetsaalune loob eelduse puhtale elukeskkonnale ning annab hea võimaluse keskenduda süvitsi keskkonnakasvatusele, õuesõppele ja tervisedendusele. Territooriumil on hulgaliselt erinevaid turnimisvahendeid, mängumajake, head võimalused rulluisutamiseks, jalgratastega sõitmiseks, suusatamiseks, kelgutamiseks. Seepärast on sihiks kujundada lasteaia eripäraks just õues õppimine ning selle toetamine läbi erinevate ainevaldkondade. Väärtustame rahvakalendri tähtpäevi ja pärimuskultuuri.


Lisaks igapäevasele õppe-ja kasvatustööle toetame huviharidust. Soovijatel on võimalus ujuda Nõmme siseujulas, õppida inglise keelt, osaleda Bel Canto lauluringis ning MTÜ  Midrimaa üldarendavas treeningus ja tantsuringis.

EV100 ühiskingituse “Igal lapsel oma pill” projekti kaudu taotlesime toetust nelja lasteviiuli hankimiseks. 2016 aasta sügisest alustasime lasteaias muusikaõpetaja Daana Otsa juhendamisel viiuliõppega.

Teeme koostööd kõikide Tallinna lasteaedadega ja võtame osa linnaosa ühisüritustest. Asukoha eeliseks on lähedal asuv Pääsküla Gümnaasium, Nõmme ujula, Pääsküla noortekeskus ja raamatukogu. Näeme koos tegutsemise edendamise vajalikkust just eelkõige eelpool nimetatud asutustega, et kaasata noori lasteaia tegemistesse, pakkuda võimalusi muuta noorte ja mudilaste lasteaiapäeva huvitavamaks. Lasteaia saali puudumise tõttu otsime võimalusi kasutada lähedal paiknevate asutuste ruume lasteaia ühisürituste läbiviimiseks.