Lasteaiast


 

Üks majake mändide vahel,
kui sumisev mesilastaru.
Siin alati olla on lahe,
nii suur kui ka väike saab sellest aru…

 

Visioon

Oleme turvaline ja kodune paik Nõmmel. Meie lastel on siin hea olla.

Pakume:

  • lastele kaasaegset mängulist arengukeskkonda;

  • lastevanematele tuge laste kasvatamisel ja kooliks ettevalmistamisel;

  • lasteaia töötajatele loomingulist töökeskkonda.


Missioon

Saadame kooli positiivsete väärtushoiakutega, kaaslastest ja keskkonnast hoolivad lapsed.

Lapsepõlv ei ole võidujooks,

et näha kui kiiresti suudab laps hakata lugema, kirjutama ja arvutama.

See on väike aken ajas,

mil õpitakse ja arenetakse individuaalselt

igale lapsele omases tempos.

Varem ei ole parem!

/ Lastepsühholoog Magda Gerber/


Meie põhiväärtused:

Hoolivus – oleme hoolivad kaasinimeste, looduse, kultuuri ning endast nõrgemate suhtes.

Sõbralikkus – oleme sõbralikud oma pere liikmete, kaaslaste ja teiste elusolendite (loomade, taimede) suhtes. Peame oluliseks eelkõige täiskasvanu isiklikku eeskuju, rõõmsameelsust, sõbralikkust lapse suhtes.

Turvalisus ja kodusus – loome lapsele turvalise mängu- ja õpikeskkonna. Peame oluliseks, et lapsel ja lapsevanemal on võimalus saada usalduslikku tuge lasteaialt.

Loovus – innustame last lahendama erinevaid olukordi, leidma ise lahendusi, tegema ettepanekuid, kasutama mängus ja kunstitegevuses erinevaid materjale säästlikult ning mitmesugustel viisidel.

Paindlikkus – oleme uuendusmeelsed, leiame läbi ühise koostöö positiivseid lahendused.

Professionaalsus – elukestev õpe ja iseseisev enesetäiendamine on kaaslaseks kõigile meie lasteaia töötajatele.