Päevakava


Tallinna Lasteaed Männimudila päevakava koostamise aluseks on

sotsiaalministri 24.09. 2010 määrus nr 61§ 14 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

 

Sõimerühma päevakava:

 

07.00 – laste vastuvõtt, hommikuring, mängud

09.00 – hommikusöök

09.30 – sihipärased õpi-ja vabategevused toas või õues

10.30 – mängud õues

12.15 – lõunasöök

12.45 – ettevalmistused päevaseks puhkeajaks, unejutu kuulamine,

puhkeaeg

15.00 – mängud, huviringid, individuaalne tegevus

15.30 – õhtuoode

16.00 – mängud toas või õues, huviringid, individuaalne tegevus,

laste kojusaatmine

 

Lasteaiarühma päevakava: 

 

07.00 – laste vastuvõtt, hommikuring, mängud

09.00 – hommikusöök

09.30 – sihipärased õpi-ja vabategevused toas või õues

10.30 – mängud õues

12.30 – lõunasöök (12.15 –  liitrühm 2-5-aastased)

13.00 – ettevalmistused päevaseks puhkeajaks, unejutu kuulamine,

puhkeaeg

15.00 – mängud, huviringid, individuaalne tegevus

15.30 – õhtuoode

16.00 – mängud toas või õues, huviringid, individuaalne tegevus,

laste kojusaatmine