Kodukord


Tallinna Lasteaed Männimudila lahtioleku aeg on 07.00 kuni 19.00.

 

  1. Üldsätted
    • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
    • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
    • Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

Loe edasi…