Info lapsevanemale


Lasteaiatasu Tallinna Lasteaias Männimudila


Lasteaiatasu koosneb:

 

 • vanema osa määrast ehk kohatasust
 • toidurahastKohatasu Tallinna lasteaedades

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (ehk kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Kohatasu on 57.34 eurot.

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number 27

kohatasu-2017-kaskkiri

 


Toiduraha Tallinna Lasteaed Männimudilas

Vastavalt Tallinna Lasteaed Männimudila hoolekogu 21. märtsi 2017 koosoleku otsusele nr 2-15/6-1 on toidupäeva maksumus alates 01.04.2017 alljärgnev:

 • Sõimerühm 1,80 €
 • Aia- ja liitrühm 2,05 €

Toiduraha kuulub tasumisele eelmisel kuul kohalkäidud päevade eest.


Toidupäev
koosneb hommiku- ja lõunasöögist ning õhtuootest:

 • Palume teavitada lapse lasteaeda tulekust (peale puudumisperioodi) ja puuduma jäämisest, kas eelnevatel päevadel või hiljemalt puudumise esimesel päeval kella 9.00-ks.
 • Pakutakse erimenüüd toitumishäiretega lastele. Selleks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale vastavasisuline tõend, kus on märgitud konkreetsed toiduained, mille vastu esineb lapsel talumatust (arsti poolt antud ettekirjutused). Nädala menüü leiate kodulehelt ja rühma infostendilt. 
 • Õpetajal on õigus eriolukordades (üritused, õppekäigud) nihutada päevakavas toidukordade aega kokkuleppel lasteaia juhiabi või direktoriga.
   

Lapse toidule arvamine ning toidult mahavõtmine toimub rühmatelefonil (või üldtelefonil 6778634):

 • Pätu 55932837
 • Lepatriinu 58198956
 • Mõmmi 53985013
 • Päkapikk 58231602
 • Sipsik 58903024
 • Pääsulind 58303909

 Lasteaiatasu maksmine

 

Lasteaiatasu kuulub maksmisele Tallinna Haridusameti poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest, maksetähisel näidatud maksetähtajaks ja määratud panga arveldusarve kontole. Maksetähis saadetakse ühe lapsevanemale e-posti.

Kui perekonna netosissetulek jääb ühe leibkonnaliikme kohta alla 95,87 eurot kuus, on võimalik taotleda toiduraha maksmisel soodustust. Vastav avaldus tuleb esitada lasteaia direktorile septembri ja jaanuarikuu teise nädala jooksul.