Heategevusprogramm “Märka ja aita”


Lapsi, kes vajavad abi, on meie ümber rohkem, kui oskame arvata. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Vaatamata kõigele peab lastele jääma võimalus käia koolis ja lasteaias ning tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.


Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet 2009. aasta jõulude eel üheskoos ellu heategevusprogrammi „Märka ja aita!“, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. Lapsi aidatakse lasteaias/koolis käimiseks ning õppetööks vajalike esemetega, näiteks uued talveriided, spordirõivad, jalanõud, kunsti- ja kirjatarbed jne. 


„Märka ja aita!“ toetuseks tehtud annetuste kogusumma on tõusnud iga aastaga. Kui esimesel tegevusaastal 2010 oli see 8500 eurot (133 000 krooni), siis 2013. aasta jooksul annetasid nii eraisikud, haridusasutused kui ka äriettevõtted kokku juba 19 072 eurot. Suurim ühekordne panus oli 750 eurot. 2014. suurenes summa veelgi ning ka 2015. aasta on alanud lootusrikkalt. Suur tänu kõigile!  


Lapsed saavad kingitused kätte igal aastal jõulukuul. Kingitused viiakse kooli või lasteaeda, kust nad jõuavad iga konkreetse lapseni, kellele abi on taotletud.


2014. aastal algatati uus suund
– toetada ka põhikoolilõpetajaid lõpuaktuseks vajalike pidulike riietega, milleks valdavalt annetatakse vähekasutatud ülikondi, kleite jm. 


TAHJÜ „Märka ja aita!“ kohta saab rohkem infot nende kodulehelt http://www.tallinn.ee/markajaaita/


Aitame kõik koos lapsi, kes vajavad abi, tänulikum ei saaks olla keegi!

Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB EE101010220109320011

 

 


Aitäh teile, et märkate ja aitate!