Lasteasutuse koosseis


Aiarühmades tegelevad lastega kaks õpetajat ja õpetaja abi; sõimerühmas õpetaja ja õpetaja-assistent ning neid abistab õpetaja abi.

Lisaks tegelevad lastega veel muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja.

Juhtkonda kuuluvad direktor ja koolieelse pedagoogilise haridusega juhiabi.