Isikuandmete töötlemise õigus ja kord


Laste, lastevanemate ja personali isikuandmeid kasutatakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele