Avalik teave


  • Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid – puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda siin
  • Jõustunud kohtulahendid – puuduvad