TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

  1. Lasteaed on avatud 7.00-19.00.
  2. Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult üle õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama.
  3. Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi. Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid e-päeviku Eliis või rühma e–posti vahendusel.
  4. Teavitage lapse puudumiste jäämisest rühma telefoni, e-posti või e-päeviku Eliis kaudu.
  5. Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
  6. Käesoleva õppeaasta kollektiivpuhkus on 9.07-29.07.2018. Antud perioodiks on asenduslasteaiaks Tallinna Lasteaed Nõmmekannike. Avaldus

Meie tegemised e-päevikus ELIIS

Meie tegemised Facebookis

Tähtis

Alates 18.06 töötavad rühmad suvegraafikuga ning rühmad Lepatriinu (koolieelikud) ja Pätu on koos; Päkapikk ja Sipsik on koos. Mõmmi rühm ja Pääsulinnu rühm toimetavad omaette! NB! Kuna ilmad on päikesepaistelised on peakate kohustuslik!

Päevakajaline

24.mail toimus ÜLELINNALINE LASTEAEDADE TANTSUPIDU „Me armastame Eestit”

Kaasa lõime meiegi! Vaata! 

Täname Hansu isa Andrest ja  Marta ja Ingeri ema Riinat, kes aitasid meie pidu jäädvustada!

1.juunil toimus ÜLELINNALINE LASTEAEDADE LAULUPIDUPIDU „100 SÄRASILMA”

neist 10 oli meie männimudilased. Pildid leiad FB.

 

Tähelepanu! Alates 4.06 töötab lasteaed suvegraafikul. Rühmad on ühendatud ning rühmades töötavad asendustöötajad (st igapäevaselt ei pruugi lapse rühmas olla oma rühma õpetaja ja õpetaja abi, vaid asendajaks teiste rühmade töötajad).

SUVISED ÜRITUSED

9.07 - 29.07 LASTEAED KOLLEKTIIVPUHKUSEL!

SUVE vältel toimuvad rühmades mitmed erinevad õppekäigud, matkad jne Vahel toimub lõunane puhketund õues!

21.08-AVATUD KÕIK RÜHMAD!

Veebileht uuendatud 14.06.2018