TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

  1. Lasteaed on avatud 7.00-19.00.
  2. Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult üle õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama.
  3. Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
  4. Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid e-päeviku Eliis või rühma e–posti vahendusel.
  5. Teavitage lapse puudumiste jäämisest rühma telefoni, e-posti või e-päeviku Eliis kaudu
  6. Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.

Meie tegemised Facebookis

PÄEVAKAJALINE

Lasteaed töötab kuni 19.augustini suvegraafikul. Rühmad on ühendatud ning rühmades töötavad asendustöötajad. Igapäevaselt ei pruugi lapse rühmas olla oma rühma õpetaja ja õpetaja abi, vaid asendajaks on teiste rühmade töötajad. Alates 13.08 ootab: sõimerühm PÄKAPIKK oma uusi mudilasi; LEPATRIINU JA PÄÄSULINNU RÜHM asuvad kuni 20.08 Lepatriinu rühmas (peamaja 1. korrusel); MÕMMI JA PÄTU RÜHM asuvad moodulmaja 1.korrusel; SIPSIKU RÜHM JA koolieelikud (endine Lepatriinu rühm) asuvad moodulmaja 2.korrusel Lapsed viibivad kogu päeva õues, välja arvatud toidukorrad ja lõunane puhkeaeg. Kuna ilmad on väga päikesepaistelised on peakate kohustuslik!  

 

 

 

 

20.08- ON LASTEAED SULETUD! ELAGU EESTIMAA!

21.08-AVATUD KÕIK RÜHMAD, LAPSED VIIBIVAD OMA RÜHMARUUMIDES!

Veebileht uuendatud 10.08.2018