TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 1. Lasteaed on avatud 7.00-19.00.
 2. Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult üle õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama.
 3. Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
 4. Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid e-päeviku Eliis või rühma e–posti vahendusel.
 5. Teavitage lapse puudumiste jäämisest rühma telefoni, e-posti või e-päeviku Eliis kaudu
 6. Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.

Meie tegemised Facebookis

Päevakajaline:

Alates 01.01.2019 kohatasu on 65.88 eurot.

 

Kolmekuningapäev!

Jaanuarikuu sündmused:

 • 2-3.01 kell 13.00-15.00 Personali projektiõppe koolitus

  4.01    kell 10.30 Kolmekuningapäeva tähistamine

  15.01  kell   9.30 teater  Trumm etendus "Marss kuule"

  28.01 Minikoolipäev Pääsküla Koolis- koolieelikutele

 •  

     

Veebileht uuendatud 11.12.2018