TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

 • Lasteaed on avatud 7.00-19.00.
 • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult üle õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama.
 • Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
 • Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid e-päeviku Eliis või rühma e–posti vahendusel.
 • Teavitage lapse puudumiste jäämisest rühma telefoni, e-posti või e-päeviku Eliis kaudu
 • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
 • Meie tegemised Facebookis

Päevakajaline:

 

 1. Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2019.

Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2019 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud.

Soovitame taotluse esitada eKoolis. Vanem peab ennast logima eKooli IDkaardi või panga kaudu. Kui on taotlus esitatud eKoolis saabub  vastus koolikoha määramise kohta ekirjana.

Kui vanem soovib last panna kooli enne koolikohustuslikku iga, kinnitab lasteaias käiva lapse koolivalmidust lasteaed digitaalse kirjana. See tuleb esitada koos taotlusega  eKooli. Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus). Koolikohtade määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui lapsevanemad ei ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete alusel. Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada. 

Kui lapsevanem paneb lapse õppima erakooli, siis sellest tuleb teavitada: Tallinna Haridusametit kodulehel kaudu siit

2. Seoses lasteaia peamaja kõrval asuva moodulmaja rendilepingu lõppemisega likvideeritakse moodulhoone. Rühmad Mõmmi ja Sipsik tuuakse üle peamajja alastes 1.06.2019. Tallinna Haridusameti otsusest lähtuvalt järgnevaks õppeaastaks lasteaed uut rühma ei komplekteeri! Lasteaiakohta puudutava küsimuste osas palume pöörduda Tallinna Haridusameti poole.

Märtsikuu sündmused:
 •  5.03 "SUUSABAASIS ON TANTSUPIDU!", sest käes on vastlapäev
* kell 9.30 - rühmadele Pätu, Sipsik ja Lepatriinu * kell 11.00-rühmadele Pääsulind, Mõmmi ja Päkapikk
 •  5.03  "EESTI KEELE KAUNIS KÕLA" Nõmme piirkondlik voor Lasteaias Rabarüblik
 •  8.03 Kummardus naisperele!
 • 13.03 kell 17.30 Hoolekogu koosolek
 • 14.03 EMAKEELEPÄEV - rühmades
 • 14.03 kell 9.30  "Olen kooliks valmis?"joonistamise vaatlus Pääsulinnu rühmale
 • 18.03  kell 9.30 "Olen kooliks valmis?"joonistamise vaatlus Pätu rühmale
 • 25.03-29.03 ETENDUSKUNSTIDE NÄDAL (näitekunstist mustkunstini)

Veebileht uuendatud 1.03.2019